31. desember

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Des31F)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jes 9,6

Et barn er oss født, en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder,
og hans navn skal være: Underfull Rådgiver.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, som lot vår tro og gudsdyrkelse ha sitt opphav i din Sønns fødsel: Hjelp oss å høre Kristus til, han som bærer hele menneskeslektens frelse og som lever og råder…

Lesning

1 Joh 2,18–21

Mine barn! Den siste time er inne. Dere har hørt at Antikrist skal komme; og mange antikrister er nå oppstått, - derav kan vi vite at den siste time er inne. De er utgått fra oss, men de var ikke av våre. Hadde de vært av våre, da ville de blitt hos oss. Men det måtte bli klart at ikke alle hører til blant våre. Dog, hva dere angår, er dere salvet av den Hellige, og vet og kjenner alt. Det er ikke fordi dere ikke kjenner sannheten jeg har skrevet, men nettopp fordi dere kjenner den, og vet at enhver løgn er sannheten fremmed.

Responsoriesalme

Sal 95(96)

Omkved: Himmelen glede seg, jorden juble.

Syng en ny sang for Herren,
syng for Herren all jorden.
Syng for Herren, pris hans navn.
forkynn hans frelse fra dag til dag.

Himmelen glede seg, jorden juble,
havet bruse i all sin fylde;
marken juble og alt den bærer,
hvert tre i skogen rope av fryd
for Herrens åsyn, for han kommer.

Han kommer for å dømme jorden.
Han skal dømme folkene
med sannhet og rettferd.

Evangelievers

Halleluja. Og Ordet ble menneske av kjøtt og blod, og oppslo sin bolig iblant oss. Og de som tok imot ham, dem ga han evne til å bli Guds barn. Halleluja.

Evangelium

Joh 1,1–18

I opphavet var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud; i opphavet var han hos Gud.

Alt ble skapt ved ham; uten ham er intet skapt. Alt som er skapt, har sitt liv i ham; og livet er menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke kunnet gripe det.

Der var en mann, sendt fra Gud; hans navn var Johannes. Han kom for å vidne; han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke selv lyset, men han skulle vidne om lyset. Det sanne lys, det som opplyser hvert menneske, kom nå selv til verden. Han var i verden, og ved ham er verden blitt til; men verden kjente ham ikke.

Det var sitt eget han kom til, og hans egne tok ikke imot ham. Men de som tok imot ham, dem gav han evne til å bli Guds barn; han som selv er født, ikke ved manns eller menneskes vilje, men av Gud. Og Ordet ble menneske av kjøtt og blod, og oppslo sin bolig blant oss. Hans guddomsglans har vi sett, - en herlighet som en enbåren Sønns, kommet fra Faderen og fylt av hans nåde og sannhet.

Om ham vidner Johannes; han roper ut: «Det er om ham jeg har sagt: Han som kommer efter meg, er gått forbi meg. For før meg var han til.» Og av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde; for ved Moses ble Loven gitt, men ved Jesus Kristus fikk vi del i hans nåde og hans sannhet. Gud har ingen noensinne sett; men den enbårne Sønn, som dveler i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medtroende! Gjennom Sønnen – han som kalles Ordet – kjenner vi sannheten. La oss vende oss til ham i bønn:

L: Om at Kirken i årets siste timer må få hjelp
til å vise takknemlighet for den bistand
sannhetens Gud har gitt oss inntil denne dag.

L: For verdens mektige ledere,
om forstand, kjærlighet og ansvarsbevissthet
når de skal vurdere sitt eget virke.

L: For dem som er blitt rammet av de mange antikrister,
om bedre håp for det kommende år.

L: For oss som nå i en uke har feiret
at Ordet ble menneske av kjøtt og blod,
om ekte selvbesinnelse, takk og håp.

Barmhjertige Gud,
du satte et skille i tiden,
da Ordet ble menneske av kjøtt og blod.
Gi at hver tid og stund
må bli preget av denne nådehandling.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, du som er opphav til all fred og gudsfrykt, hjelp oss å ære din majestet med denne gave, og styrk enhets bånd mellom oss som får del i dette hellige mysterium.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

1 Joh 4, 9

Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden,
for at vi skal leve ved ham.

Slutningsbønn

Herre, ha omsorg for ditt folk, både nå og alltid, så de gleder denne verden gir, kan vekke lengsel etter de evige gleder.
Ved Kristus, vår Herre.