1. søndag i juletiden (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra J1c)
Hopp til navigeringHopp til søk

DEN HELLIGE FAMILIE: JESUS, MARIA OG JOSEF

Søndag i juleoktaven, eller 30. desember hvis søndagen faller på nyttårsdagen.

Messens tekster

Inngangsvers

Luk 2,16

Hyrdene skyndte seg av sted, og de fant Maria og Josef, og barnet som lå i krybben.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, vår Gud, i Den hellige familie har du gitt oss et forbilde på fellesskap mellom mennesker. Gjør din Kirke til et enhetens tegn for alle folk, forén oss i din kjærlighet og la oss sammen få glede oss i ditt hus til evig tid. Ved vår Herre …

1. lesning

1 Sam 1,20–22.24–28
Det var for Herrens skyld jeg bad om Samuel, for hele hans levetid

Før året var omme, ble Hanna med barn og fødte en sønn. Hun kalte ham Samuel: «for jeg har bedt Herren om ham,» sa hun.

Da så Elkana drog opp igjen med alt sitt husfolk og skulle bære det årlige slaktofferet og løfteofferet frem for Herren, ble ikke Hanna med. Hun sa til sin mann: «Når gutten er avvent, vil jeg ta ham med, så han kan bli fremstilt for Herren, og siden være der all sin tid.»

Da hun hadde avvent ham, drog hun opp med ham. Hun hadde med seg en treårsgammel okse, en efa mel og en skinnsekk med vin og førte ham til Herrens hus i Sjilo. Han var da bare smågutten. Så slaktet de oksen og førte gutten inn til Eli.

«Hør meg, herre!» sa hun. «Så sant du lever, herre, jeg er den kvinnen som stod her hos deg og bad til Herren. Denne gutten var det jeg bad om, og Herren har hørt min bønn. Nå gir jeg ham tilbake til Herren for hele hans levetid; det var for Herrens skyld jeg bad om ham.»

Så bøyde de seg og tilbad Herren der.

Responsoriesalme

Sal 84 (83),2–3. 5–6. 9–10

Omkved: Salige er de som bor i ditt hus, Herre!

Hvor elskelige er dine boliger,
Herre, Hærskarenes Gud.
Min sjel vansmekter av lengsel etter Herrens forgård,
med fryd roper jeg til den levende Gud.

Salige de som bor i ditt hus,
uten opphør skal de lovsynge deg.
Salig den som i deg finner sin styrke,
som gjerne går veien til Herrens hus.

Lytt til min bønn, Hærskarenes Gud, vår Herre,
hør meg, Jakobs Gud.
For Herren er skjold og verge,
Herren gir nåde og ære.

2. lesning

1 Joh 3,1–2.21–24
Vi får kalles Guds barn – ja, vi er det!

Høyt elskede, se hvilken kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn – ja, vi er det! Og når verden ikke kjenner oss, er det fordi den aldri har kjent ham. Mine kjære! Allerede nå er vi Guds barn, men hva vi skal bli, er ennå ikke åpenbart. Vi bare vet at den dag det blir åpenbart, skal vi bli ham lik, for da skal vi se ham som han er.

Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da tør vi tre frimodig frem for Gud, og hva vi enn ber ham om, skal vi få, fordi vi holder fast ved hans bud og gjør det som gleder ham. Og dette er hans bud: At vi skal tro på hans Sønns, Jesu Kristi navn, og elske hverandre, slik som han har befalt oss det. Og den som overholder hans bud, han forblir i Gud, og Gud i ham. Og at han bor i oss, vet vi – ved den Ånd han har gitt oss.

Halleluja

Jf. Apg 16,14b

Halleluja. Herre, åpne våre hjerter,
så vi tar imot din Sønns ord! Halleluja.

Evangelium

Luk 2,41–52
Foreldrene fant Jesus blant de lærde

Hvert år pleide Jesu foreldre å dra opp til Jerusalem på påskefesten; og det året han fylte tolv år, drog de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de vendte hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. De tenkte at han sikkert var med i reisefølget, og først en dagsreise på vei begynte de å lete etter ham blant slektninger og kjente. Men da de ikke fant ham, måtte de vende tilbake til Jerusalem og lete etter ham der.

Og tre dager senere kom de over ham i templet; der satt han blant de lærde, lyttet til dem og stilte dem spørsmål. Og alle som hørte ham, var ute av seg over hans forstand og over de svarene han gav. Da hans foreldre så dette, ble de ganske bestyrtet, og hans mor utbrøt:

«Barn, hvordan kunne du gjøre dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så engstelige for deg.»

Han svarte: «Men hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg hører til der hvor min Far er?»

Men de forstod ikke hva han mente.

Deretter gikk han med dem hjem til Nasaret, og levde der som en lydig sønn. Men hans mor gjemte minnet om alt dette i sitt hjerte.

Og som Jesus skred frem i alder, vokste han også i visdom, og fant stadig større gunst hos både Gud og mennesker.

Credo

Når denne fest feires på en søndag, brukes Credo.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Familien som består av Jesus, Maria og Josef, minner oss om betydningen av at vi søker Gud der han lar seg finne og skjenker sin helliggjørende nåde. La oss be til Jesus:

L: For Kirkens møte med vår tids familier,
at den må makte å gi dem del i Guds nåde.

L: At våre myndigheter må være seg familiens betydning bevisst
og gi gode muligheter til den oppvoksende slekt.

L: For foreldre og barn som er kommet fra hverandre,
om nødvendig guddommelig og menneskelig hjelp.

L: For våre familier som har det vanskelig,
om tilstrekkelig omsorg og hjelp.

Herre Gud, himmelske Far,
du som møter oss gjennom Den hellige familie,
hjelp våre familier til å søke deg der du finnes.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Gud, du holdt Den hellige Familie i din hånd, og gjorde den til et forbilde for oss i vår tro og vårt liv. Du holder vårt liv i din hånd, og vi anmoder deg:

L: Lær oss, slik du lærte Maria, å se på det som skjer med oss som en gave og en oppgave.

L: Gi oss kraft til å være trofaste overfor de forsetter vi har for et nytt år.

L: Hold din beskyttende hånd over alle som ikke finner noen mening i livet.

L: Styrk oss i vår tro, slik at den kan gi oss en sikker retning å følge i all vår ferd.

L: La oss mennesker være fri fra angst og undertrykkelse, og la oss leve i fred med hverandre.

I dagens evangelium ser vi deg, Herre Jesus Kristus, som fattig og liten. Som voksen og fullbyrdet ønsker du å gjøre vårt liv rikt og lykkelig. Deg priser vi med Faderen og den Hellige Ånd, nå og i evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi bringer deg vårt sonoffer, og vi bønnfaller deg at du på forbønn av Guds mor Maria og av den hellige Josef vil grunnfeste din Kirkes fellesskap i nåde og fred. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Bar 3,38

Vår Gud har vist seg på jorden
og hatt sin ferd blant menneskene.

Slutningsbønn

Himmelske Far, du har styrket oss med dine sakramenter. Vi ber deg: La oss etter forbilde av Den hellige familie vokse i kjærlighet til hverandre, så din Kirke kan nå frem til fullkommen enhet i deg. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse