3. januar

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jan03F)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Lesning

1 Joh 2,29–3,6

Mine kjære, dersom dere er klar over at han er rettferdig, forstå da også at enhver som handler rett, er født av ham.

Se hvilken kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn - ja, vi er det! Og når verden ikke kjenner oss, er det fordi den aldri har kjent ham. Mine kjære! Allerede nå er vi Guds barn, men hva vi skal bli, er ennå ikke åpenbart. Vi bare vet at den dag det blir åpenbart, skal vi bli ham lik, for da skal vi se ham som han er. Og enhver som har et slikt håp til ham, renser seg selv, - likesom han selv er ren. Den som synder, forbryter seg mot Loven, for synden er nettopp et lovbrudd. Og dere vet at når han trådte frem i verden, var det for å ta syndene bort; i ham finnes ikke noen synd. Så synder da heller ingen som lever i ham. Den som synder, har hverken sett ham eller kjent ham.

Responsoriesalme

Sal 98 (97)

Omkved: Den vide jord har skuet frelsen fra vår Gud.

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Den vide jord har skuet
frelsen fra vår Gud.
Rop av glede for Herren all jorden,
bryt ut i jubel og lovsang.

Syng for Herren til citar,
til citar med sangens røst.
Syng av glede for Herren vår konge,
til trompeter og hornets klang.

Evangelievers

Halleluja. Og Ordet ble menneske av kjøtt og blod og oppslo sin bolig iblant oss. Og de som tok imot ham, dem ga han evne til å bli Guds barn. Halleluja.

Evangelium

Joh 1,29–34

Dagen efter ser Johannes Jesus komme mot seg, og sier: «Se, - der er Guds lam, han som tar bort verdens synd. Om ham var det jeg sa: 'Efter meg kommer en mann som er gått meg forbi, fordi han var før meg.' Jeg kjente ham heller ikke. Men det er for at han skulle åpenbares for Israel jeg er kommet og døper med vann.»

Og Johannes vidnet: «Jeg har sett Ånden stige ned over ham som en due fra himmelen, og bli over ham. Nei, jeg kjente ham ikke; men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg: 'Den du ser Ånden stige ned over og bli hos, han er det som skal døpe med den hellige Ånd.' Ja, jeg har sett det, og dette er mitt vidnesbyrd: Det er han som er Guds Utvalgte.»

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Kristus kom til verden for å ta bort syndene. La oss be:

L: Om at Kirken må forberede menneskene
til å ta imot dåpens og botens sakrament.

L: At kristne øvrighetspersoner,
også i sin embetsutøvelse,
må være preget av helliggjørelse.

L: Om hjelp og kraft for dem som strever
med å leve i Kristi hellighet.

L: Om mer hellighet for oss som her er samlet.

Herre Gud, himmelske Far,
du som lar oss kalles dine barn,
før oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Slutningsbønn