5. januar (torsdag)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jan05F.4)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Joh 1, 1

I opphavet, før tidenes morgen, var Ordet Gud;
og han ville fødes som verdens Frelser.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, ved din Sønns fødsel skjenket du oss vår frelse på underfullt vis. Vi ber deg: Gjør oss ved ham sterke i troen, og led oss til vårt evige mål.
Ved ham, vår Herre…

Lesning

1 Joh 3,11–21

Mine kjære, dette er det budskap dere har hørt fra begynnelsen av: At vi skal elske hverandre, og ikke ligne Kain, som var et barn av den Onde og som drepte sin bror. Og hvorfor var det han drepte ham? Fordi hans egne gjerninger var onde, mens hans bror levde rettferdig.

Dere må ikke undre dere, brødre, om verden hater dere. Selv er vi gått over fra døden til livet; det vet vi, fordi vi elsker våre brødre. Den som ikke elsker, er fremdeles i dødens rike. Enhver som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv i seg. At han gav sitt liv for oss - det er kjærlighetens kjennetegn. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre brødre. En mann som ser sin bror lide nød, og allikevel lukker sitt hjerte for ham, enda han selv har nok av jordisk gods - hvordan kan Guds kjærlighet bli i ham? Mine små barn! Kjærligheten skal ikke ytre seg bare i ord; den må være ekte og vise seg i gjerning. Derved skal vi vite at vi hører sannheten til. Og foran hans åsyn skal vi stille vårt hjerte til ro, selv om det fordømmer oss; for Gud er større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da tør vi tre frimodig frem for Gud.

Responsoriesalme

Sal 100 (99)

Omkved: Juble for Herren all jorden.

Juble for Herren all jorden,
tjen Herren med glede.
Tre frem for hans åsyn
med hjertet fylt av lovsang.

Vit at Herren er Gud.
Han har skapt oss, og vi er hans.
Vi er hans folk,
den hjord han vokter.

Gå til hans porter med takk,
inn i hans forgård med lovsang.
La oss prise Herren
og love hans navn.

Ja, Herren er god,
hans kjærlighet varer evig.
Hans trofasthet varer
fra slekt til slekt.

Evangelievers

Halleluja. En hellig dag er opprunnet for oss. Kom alle folkeslag og tilbe Herren; for idag er et stort lys brutt frem over jorden. Halleluja.

Evangelium

Joh 1,43–51

På den tid ville Jesus gi seg på vei til Galilea. Da møter han Filip. Jesus sier til ham: «Følg meg.» Filip var fra Betsaida, Andreas' og Peters hjemby. Filip møter Natanael og sier til ham: «Han som Moses har skrevet om i Loven, og som profetene har talt om, ham har vi funnet; det er Jesus, sønn av Josef fra Nasaret.» Natanael svarte: «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» Filip sier til ham: «Kom og se.» Jesus ser Natanael komme hen til seg, og sier til de andre: «Der har vi en ekte sønn av Israel, en mann uten svik.» Natanael sier til ham: «Hvor kjenner du meg fra?» Jesus svarte: «Før Filip kalte på deg, da du var under fikentreet, så jeg deg.» Da utbrøt Natanael: «Rabbi, du er Guds sønn! Du er Israels konge!» Jesus svarte: «Fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet, tror du? Du skal få se større ting enn dette.» «Ja,» legger han til, «tro meg på mitt ord: Dere skal få se himmelen åpen, og Guds engler stige opp og ned over Menneskesønnen.»

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Kristus kom til verden for å åpenbare for oss de dypeste sannheter. La oss be om sannhet og kjærlighet:

L: For biskopene, apostlenes etterfølgere,
at de for alle Kristi disipler må være gode forbilder
i å vitne om sannheten og kjærligheten.

L: For dem som selv har nok av jordisk gods,
at de ikke må se sin bror lide nød
og til tross for det lukke hjertet for ham.

L: For offer, gjerningsmenn og pårørende etter drap,
om ærlighet og respekt, oppgjør og hjelp,
slik det ble Kain og Abel til del.

L: At vårt liv må preges stadig mer
av at vi gjennom dåpen er gått over fra døden til livet.

Allmektige Gud,
du som kjenner alle ting og elsker oss mennesker,
gi at vi får se himmelen åpen
og Guds engler stige opp og ned over Menneskesønnen.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot våre gaver, for i dem møtes på underfullt vis vår ringhet med din allmakt. Som vi ofrer dine gaver til deg, gi du deg selv som gave til oss.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 3, 16

Så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn, den enbårne,
for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes,
men ha evig liv.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, vi ber deg: La vårt liv alltid styrkes av den uuttømmelige kraft i dine hellige sakramenter.
Ved Kristus, vår Herre.