10. januar, eller Torsdag etter Herrens Åpenbarings fest

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U0.4)
Hopp til: navigasjon, søk
Feires 10. januar der hvor Herrens Åpenbaring feires 6. januar
Der Herrens Åpenbaring feires 1. søndag etter 1. januar feires denne messen påfølgende torsdag.

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Joh 1, 1

I opphavet, før tidenes morgen, var Ordet Gud;
og han ville fødes som verdens Frelser.

Kirkebønn

Allmektige Gud, i din Sønn har folkeslagene sett det evige lys. La stråleglansen fra ham lede oss frem til den evige klarhet. Ved ham, vår Herre …

Lesning

1 Joh 4,19–5,4

Mine kjære, vi elsker Gud fordi han elsket oss først. Dersom noen sier at han elsker Gud, samtidig som han hater sin bror, da er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror, som han ser, han kan umulig elske den Gud som han aldri har sett. Og dette er det bud vi har fra ham: At den som elsker Gud, han elsker også sin bror.

Enhver som tror at Jesus er Messias, er født av Gud. Og å elske en far betyr å elske hans barn. At vi elsker Gud og holder fast ved hans bud, er tegnet på at vi elsker Guds barn. For å elske Gud er jo nettopp å overholde hans bud. Og hans bud er ingen byrde, for enhver som er født av Gud, seirer over verden. Og seieren, det er vår tro: Det er den som har overvunnet verden.

Responsoriesalme

Sal 71(72)

Omkved: I de dager skal rettferd blomstre, og fred skal råde til evig tid.

Gud, gi kongen din rett,
Kongesønnen din rettferd.
Så han dømmer ditt folk rettferdig
og dine ringe med rett.

Han skal fri deres sjel fra urett og vold,
deres blod er dyrt i hans øyne.
De skal tilbe ham alltid,
velsigne ham dagen igjennom.

Hans navn skal evig velsignes
og leve så lenge solen består.
I ham skal alle folk velsignes,
alle nasjoner prise ham salig.

Evangelievers

Halleluja. Herren har sendt meg med gledesbud til de fattige, for å forkynne frihet for de fangne. Halleluja.

Evangelium

Luk 4,14–22a

På den tid vendte Jesus tilbake til Galilea med Åndens kraft over seg, og ryktet om ham bredte seg overalt i omegnen. Han underviste i synagogene, og fikk lovord av alle.

Så kom han til Nasaret, hvor han var vokst opp. På sabbaten gikk han i synagogen som han pleide. Da han reiste seg for å lese opp, gav de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet den og fant det stedet hvor det stod:

«Herrens ånd er over meg, fordi han har salvet meg. Han har sendt meg med gledesbud til de fattige, for å forkynne frihet for de fangne og for de blinde, at de igjen skal få se; for å gi de undertrykte deres frihet tilbake, og utrope et nådeår på Herrens vegne.»

Så rullet han sammen boken, rakte den til tjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si: «Idag er det skriftordet dere hørte, gått i oppfyllelse.» Alle gav ham sitt bifall; de lyttet til de løfterike ord som lød fra hans munn.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Gud sendte sin Sønn til verden med gledesbud til de fattige og for å utrope et nådeår fra Herren. La oss med et «Kyrie eleison» bønnfalle ham:

L: Om at Kirken ved Åndens kraft
må fortsette Kristi gjerning.

L: For dem som holder andre nede
ved hat, i ufrihet og fangenskap,
at de må bli fylt av Kristi kjærlighet.

L: For dem som lider under tunge byrder,
at de må se at Guds bud er en lett byrde
og at vår tro har overvunnet verden.

L: At vi som her er kristne,
må søke til Guds hus på botsdager, søndager og festdager,
og at det må gjøre at hat blir fortrengt av kjærlighet.

Herre Gud, himmelske Far,
i Nasaret åpenbarte din Sønn sannheten om seg selv.
La oss bli stadig mer preget av din kjærlighet.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot våre gaver, for i dem møtes på underfullt vis vår ringhet med din allmakt. Som vi ofrer dine gaver til deg, gi du deg selv som gave til oss.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 3, 16

Så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn, den enbårne,
for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes,
men ha evig liv.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, vi ber deg: La vårt liv alltid styrkes av den uuttømmelige kraft i dine hellige sakramenter.
Ved Kristus, vår Herre.