25. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U25.1.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg er folkets frelse, sier Herren. Jeg vil bønnhøre dem når de kaller på meg i trengsel, og jeg skal være deres Herre til evig tid.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Hellige Gud, du har sagt at vi oppfyller hele loven ved å elske deg og vår neste. Hjelp oss å holde dine bud og nå frem til det evige liv. Ved vår Herre …

Lesning

Esra 1,1–6

I det første året Kyros var konge i Persia, ble han tilskyndet av Herren til å sende ut en kunngjøring, for at det ord Herren hadde talt gjennom profeten Jeremia, skulle oppfylles. Kongen kunngjorde i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig, dette budskap: Så sier Kyros, Persias konge: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle jordens kongeriker. Herren har pålagt meg å bygge et tempel for ham i Jerusalem i Judea. Gud være med alle dere som tilhører hans folk! Dere kan dra opp til Jerusalem i Judea og bygge templet for Herren, Israels Gud. Det er han som er Gud i Jerusalem. Alle som er igjen av hans folk, hvor de så holder til, skal få hjelp av befolkningen der de bor. De skal få sølv og gull, gods og buskap og dessuten frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem. Da gjorde de seg i stand til ferden, ættehøvdingene i Juda og Benjamin og prestene og levittene, alle som Gud hadde tilskyndet til å dra til Jerusalem for å bygge opp igjen Herrens hus. Alle grannene hjalp dem med sølv og gull, gods, buskap og verdifulle ting, foruten alle de frivillige gavene.

Responsoriesalme

Sal 126 (125)

Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede.

Da Herren førte Sions fanger hjem,
var vi som drømmende.
Vår munn var full av latter,
vår tunge sang av fryd.

Da het det blant folkene:
Store ting har Herren gjort for dem.
Ja, Herren har gjort store ting med oss,
og vi ble fulle av glede.

Herre, la våre fanger strømme tilbake
som bekker over et uttørret land.
De som sår med tårer,
skal høste med frydesang.

Gråtende går de avsted
for å så sin sed.
Jublende vender de hjem
og bærer fulle nek.

Evangelievers

Halleluja. La deres lys skinne slik for menneskene at de ser de gode gjerninger dere gjør, og priser deres Far. Halleluja.

Evangelium

Luk 8,16–18

På den tid sa Jesus til folkemengden: «Ingen tenner vel et lys for å sette det under et kar eller under sengen; nei, det setter man i en stake, så det kan lyse for dem som kommer inn. For det finnes ingenting skjult som ikke skal komme frem, ingenting gjemt som ikke skal bli kjent og komme for en dag. Så pass på hvordan dere lytter. For den som har, han skal få mere til; men den som ikke har, han skal bli fratatt endog det han tror å ha.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Opplyst av Gud er vi kalt til selv å leve slik at våre gjerninger tåler lyset. La oss be om hjelp til å være lys i verden:

L: For fellesskapet mellom alle kristne,
at det må preges av hjelpsomhet og fordragelighet,
godhet og kjærlighet til hverandre.

L: For nasjonale og internasjonale samfunnsledere,
at de må oppfylle sitt kall
til å være med på å fullbyrde Guds plan med verden.

L: For alle som lider
på grunn av trette, misunnelse eller vold.

L: Om at vår menighet (vårt fellesskap)
må være et gjenskinn av Kristi lys.

Himmelske Far,
du som gjennom din Sønn tente et lys i verden,
gi oss å være oss vårt kall bevisst.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se nådig til ditt folks gaver. La oss i sakramentenes mysterium ta imot den herlighet som vi bekjenner med vår tro. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118),4–5

Du har gitt dine bud for at de skal holdes nøye.
Å, om mine fottrinn ble faste,
så jeg kunne holde dine forskrifter!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,14

Jeg er den gode hyrde, sier Herren. Jeg kjenner mine,
og mine kjenner meg.

Slutningsbønn

Herre, vær oss til hjelp og styrke med dine sakramenter, og la oss gjennom dem få erfare din frelse i vårt liv. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag