5. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U5.2.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 95 (94),6–7

Kom, la oss tilbe Gud, kaste oss ned for Herren!
Han har skapt oss, han er Herren, vår Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, våk over din familie med faderlig kjærlighet. Ta den i ditt vern, for den setter sin lit til din nåde alene. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 1,20 – 2,4a

Så sa Gud: «I vannet skal det myldre av liv, og fugler skal fly over jorden, under himmelhvelvingen.» Og Gud skapte de store sjødyrene og alt liv som det yrer og kryr av i vannet, og alle slags dyr som har vinger å fly med, hvert slag med sin egenart. Og Gud så at det var godt. Han velsignet dem og sa: «Dere skal være fruktbare og formere dere og fylle vannet i havet, og fuglene skal formere seg på jorden!» Og det ble kveld, og det ble morgen, femte dag.

Så sa Gud: «Jorden skal la alle slags levende skapninger gå frem, fe, kryp og villdyr, hvert slag med sin egenart.» Og slik ble det. Gud gjorde alle slags villdyr og alle slags fe og krypet på marken av alle slag. Og Gud så at det var godt.

Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle villdyrene og alt krypet som det kryr av på jorden!» Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!» Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes over hele jorden, og alle trær med frukt som setter frø. De skal være til føde for dere. Og til alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde.» Og slik ble det. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.

Slik ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Den syvende dag hadde Gud fullført hele sitt verk. Så hvilte Gud den syvende dag og lyste den hellig. For den dagen hvilte Gud efter det verk han hadde utført da han skapte.

Dette er fortellingen om hvordan himmelen og jorden ble skapt.

Responsoriesalme

Sal 8,4-5.6-7.8-9

Omkved: Herre, vår Herre, stort er ditt navn over den vide jord.

Når jeg ser din himmel, dine henders verk,
månen og stjernene som du har dannet,
hva er da et menneske at du tenker på ham,
et menneskebarn at du sørger for det.

Lite ringere enn englene gjorde du ham,
kronet ham med herlighet og ære.
Du satte ham over dine henders verk,
alt la du under hans føtter.

Småfe og okser i samlet flokk,
villdyr i skog og mark,
himmelens fugler og fisk i hav,
alt som farer på havets veier.

Evangelievers

Halleluja. Bøy mitt hjerte efter din vilje, la din lov være min nåde. Halleluja.

Evangelium

Mark 7,1–13

På den tid samlet fariseerne seg om Jesus sammen med noen lovkyndige fra Jerusalem. De hadde lagt merke til at noen av hans disipler spiste med vanhellige, det vil si uvaskede, hender. (Fariseerne og alle jøder vasker nemlig alltid hendene på en bestemt måte før de spiser, det er en tradisjon fra gammelt av. Og de spiser ingenting som kommer fra markedet, uten at de har skylt det med vann. Og mange andre slike forskrifter har de å iaktta: vasking av kopper og kar og kobberfat.) Fariseerne og de lovkyndige spør ham da: «Hvorfor følger ikke dine disipler tradisjonen fra våre fedre, men spiser med vanhellige hender?» Men han svarte: «Sannelig var det rett, hva Jesaja sa om dere hyklere:

'Dette folk ærer meg med lebene mens deres hjerter er langt borte fra meg. Så dyrker de meg forgjeves, for deres lære er menneskebud.' Ja, nettopp: Guds bud lar dere være å følge, mens dere overholder menneskelige tradisjoner.»

Og han føyde til: «Guds bud setter dere pent til side, for å kunne holde på deres egne tradisjoner! Moses sa: 'Du skal hedre din far og din mor,' og: 'Den som forbanner sin far eller mor, skal dø.' Dere derimot - hvis en mann sier til sin far eller mor: 'Jeg erklærer for korban (tempelgave) det du skulle hatt til hjelp av meg' - da tillater dere ham ikke lenger å gjøre noe for sin far eller sin mor. Og dermed opphever dere Guds bud for å følge deres egen tradisjon. Og meget annet av samme sort gjør dere.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gud valgte å komme mennesket – det fremste blant alle skapninger – i møte på en særskilt måte i Jesus Kristus. La oss gå Gud i møte og be:

L: Om at all kristen forkynnelse må være med på
å fremheve menneskets verdi som skapt av Gud
og bekjempe all urett og trelldom.

L: At de som planlegger fremtidens samfunn,
ikke må glemme menneskets rette plass
i forhold til den øvrige skapning og til Gud.

L: At de som treller under falske bud og forskrifter,
må bli satt fri av Kristus.

L: At vi må lykkes i å skille og skjelne rett
mellom Guds bud og menneskers bud.

Himmelske Far,
du har latt noen mennesker få en spesiell styringsmyndighet.
Vi ber deg se i nåde til dem
og hjelp dem til å utøve sin myndighet
med blikket festet på deg og på din vilje.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har gitt oss brød og vin til hjelp i vår svakhet. Gi at de også blir for oss det evige livs sakrament. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 107 (106),8–9

Takk Herren for hans miskunn,
og for hans store gjerninger mot menneskenes barn,
for han stillet sjelens tørst
og mettet den sultne med gode gaver.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,5–6

Salige er de som sørger, for de skal finne trøst.
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferd,
for de skal få stillet sin sult.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, du har gitt oss del i det ene brød og den ene kalk. La oss leve slik at vi blir ett i Kristus, og med glede bærer frukt til gagn for verdens frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag