2. julemesse (25. desember, messen ved daggry)

Fra Liturgisk ressursbank
Revisjon per 26. apr. 2021 kl. 13:24 av Mtande (diskusjon | bidrag) (→‎Responsoriesalme)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Vår Herres Jesu Kristi Fødsel

Ad Missam in Aurora – ottemesse

Herrens fødsel

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Jes 9,2.6; Luk 1,33

I dag skal lyset stråle over oss, for Herren er oss født,
og hans navn skal være: Underfull, Gud, Fredsfyrste, evig Fader; og på hans rike skal det ikke være ende.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, ditt Ord er blitt kjød og fyller oss med glansen av ditt lys. Vi ber deg: Gi at våre gjerninger må være en gjenglans av dette lys som ved troen bor i vår sjel. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 62,11–12
Se, din frelse kommer

Nå lar Herren rope ut, så det høres til verdens ende: Si til Sions datter: Se, din frelse kommer! Se, de han fikk som lønn, er med ham, de han vant, går foran ham. De skal kalles det hellige folk, de som Herren har forløst. Og selv skal du kalles den søkte, byen som ikke er forlatt.

Responsoriesalme

Sal 97 (96),1 og 6. 11–12

Omkved: I dag skal lyset stråle over oss, for Herren er oss født.

Herren er konge, fryd deg du jord,
de talløse øer juble.
Himlene kunngjør hans rettferd,
folkeslagene skuer hans herlighet.

Lys rinner opp for de rettferdige
og glede for de rene av hjerte.
Juble i Herren alle rettferdige,
lovsyng hans hellige navn.

2. lesning

Tit 3,4–7
Han frelste oss ut fra sin egen miskunn

Da vår Gud og Frelsers godhet og kjærlighet til menneskene stod frem i lyset, da var det ikke på grunn av hva vi selv hadde kunnet utrette av godt han frelste oss, men ut fra sin egen miskunn, ved det bad som lar oss fødes på ny, og som ved Den Hellige Ånds kraft fornyer vår natur. Og denne Ånd har han i rikt mål utgydt over oss, ved Jesus Kristus, vår Frelser, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, i håp skal kunne se frem til det evige livs arv.

Halleluja

Luk 2,14

Halleluja. Ære være Gud i det høyeste!
Og fred på jorden – i mennesker hans velbehag! Halleluja.

Evangelium

Luk 2,15–20
Gjeterne fant Maria og Josef med barnet

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss straks gå inn til Betlehem for å se hva det er, dette som Herren har kunngjort for oss!» Så skyndte de seg avsted og fant både Maria og Josef, og barnet som lå der i krybben. Og da de hadde fått se det, fortalte de alt som var blitt sagt dem om barnet.

Alle som hørte det, undret seg storlig over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte på det alt sammen og grunnet på det i sitt hjerte.

Men gjeterne vendte tilbake, mens de sang Guds lov og pris for alt de hadde fått se og høre. For alt var gått slik som det var blitt sagt dem.

Credo

Man kneler ved ordene Han er blitt kjød…

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Høyt elskede medkristne! Da gjeterne hadde hørt englenes budskap, skyndte de seg avsted og fant Maria, Josef og barnet som lå i krybben. La oss gå til dette barn med våre forbønner:

L: For Kirken og dens hyrder,
at de alltid må stråle av lyset som Jesusbarnet bragte til verden,
og at stadig nye mennesker må finne veien inn i Kirken.

L: For dem som har ansvar for fred i verden,
at de må la seg prege av englebudskapet
som fikk gjeterne til å bryte opp for å søke Barnet i Betlehem.

L: For dem som har vanskelig
for å forstå det kristne budskap,
at de som Maria må gjemme i sitt hjerte det de hører.

L: For oss som nå feirer Herrens fødsel,
at vi må bevares i gleden over Herrens komme.

Herre Gud, himmelske Far,
i glede og undring over din Sønns fødsel i verden
har vi samlet oss ved hans krybbe.
Ta imot vår lovprisning og hør våre bønner.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Himmelske Far, fyll disse jordiske gaver med din velsignelse, så de kan vitne om det mysterium vi feirer i dag. Som nyfødt menneske og sann Gud er Kristus det lys som skinner for oss. Vi ber deg: La dette brød og denne vin gi oss del i det som er av Gud. Ved ham, Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sak 9,9

Bryt ut i jubel, Sions datter!
Syng lovsanger, Jerusalems datter!
Se, din konge kommer til deg!
Hellig er han, verdens Frelser.

Slutningsbønn

Herre, med hengivenhet og glede feirer vi din Sønns fødsel. La oss i tro få erkjenne det som skjuler seg i dette mysterium, og elske det med en stadig dypere kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse