6. januar (onsdag)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
Når Herrens Åpenbaringsfest feires 7. eller 8.

Messens tekster

Inngangsvers

Jes 9, 2

Det folk som vandrer i mørke, har sett et stort lys;
for dem som bor i dødsskyggenes dal, er et lys gått opp.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, et lys på himmelen forkynte Frelserens komme. La dette lys bryte frem på ny og gjennomtrenge mørket i våre hjerter.
Ved vår Herre…

Lesning

1 Joh 5,5–13

Mine kjære! Hvem er vel verdens beseirer, andre enn den som tror at Jesus er Guds sønn? Det er Jesus Kristus som er kommet med vannet og blodet - ikke med vann alene, men både med vannet og blodet. Og Ånden er den som vidner, for Ånden er sannheten. Ja, de er tre som vidner: Ånden, vannet og blodet, og disse tre samstemmer. Vi godtar jo menneskers vidnesbyrd? men så gjelder Guds vidnesbyrd desto mer. Og her har Gud avgitt et vidnesbyrd om sin egen sønn. Den som tror på Guds sønn, bærer dette vidnesbyrd i seg. Men den som ikke tror på Gud, gjør ham til en løgner, ved å nekte å tro på det vidnesbyrd Gud avlegger om sin sønn. Og dette er da vidnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette liv finnes i hans sønn. Den som eier Sønnen, eier livet; den som ikke eier Sønnen, eier heller ikke livet.

Alt dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds sønns navn, for at dere skal vite at dere har det evige liv.

Responsoriesalme

Sal 147

Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem. Sion, pris din Gud.

Lovsyng Herren, Jerusalem,
Sion, pris din Gud.
Han gjør dine dørstokker faste
og velsigner dine barn i ditt hus.

Han gir fred på dine landemerker,
med beste hvete metter han deg.
Han sender sitt bud til jorden,
hastig løper hans ord.

Han forkynte sitt ord for Jacob,
ga Israel sine bud og dommer.
Slik gjorde han ikke mot andre folk,
dem ga han ingen lovbud.

Evangelievers

Halleluja. Ut fra skyen lød en røst: «Dette er min egen sønn, han som jeg har kjær. Lytt til ham!» Halleluja.

Evangelium

Mark 1,6b–11

På den tid forkynte Johannes: «Efter meg kommer en som er mektigere enn jeg, en som jeg ikke en gang er verdig til å bøye meg og knytte opp sandalremmen for. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere i hellig Ånd.»

På denne tiden kom også Jesus fra Nasaret i Galilea og lot seg døpe av Johannes i Jordan. Og i det samme han steg opp av vannet, så han himlene åpne seg og Ånden senke seg ned over ham som en due, mens det lød en røst fra himmelen: «Du er min sønn, som jeg har kjær, du har all min yndest!»

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Vi har mottatt vitnesbyrdet om hva Gud gjorde da han lot sin Sønn føde som et barn i Betlehem. La oss sammen vende oss til Gud i bønn:

L: For alle som tror at Jesus er Guds Sønn,
om hjelp til å bevare vitnesbyrdet fra Gud.

L: For verdens folkeslag og makter,
om nåde til å motta vitnesbyrdet
og åndelig la seg beseire av Guds rike.

L: For dem som lider
etter dårlig formidling av det kristne vitnesbyrd,
om at de bedre må erfare Guds barmhjertighet.

L: For oss troende på dette sted,
om hjelp til ikke å miste troen
på vitnesbyrdet om Guds Sønn.

Barmhjertige Gud,
du lar vannet, blodet og Ånden
vitne samstemt om din egen Sønn.
Gi oss å gripe vitnesbyrdet.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, du som er opphav til all fred og gudsfrykt, hjelp oss å ære din majestet med denne gave, og styrk enhetens bånd mellom oss som får del i dette hellige mysterium.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

1 Joh 1, 2

Livet som var hos Faderen, har åpenbart seg for oss,
og vi har sett det.

Slutningsbønn

Herre, ha omsorg for ditt folk både nå og alltid, så de gleder denne verden gir, kan vekke lengsel etter de evige goder.
Ved Kristus, vår Herre.