7. januar (lørdag)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
Når Herrens Åpenbaringsfest feires søndag 8. januar

Messens tekster

Inngangsvers

Gal 4, 4-5

Gud sendte sin Sønn, født av en kvinne,
for å gi oss en plass som sønner.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, ved din enbårne Sønns fødsel lot du et nytt lys stråle frem. Han er blitt kjød av Jomfru Maria, og derved blitt vår bror. Vi ber deg: Gi oss del i hans rikes herlighet, han som lever og råder…

Lesning

1 Joh 5,14–21

Mine kjære! Vi har full og hel tillit til Gud, for vi vet at dersom vi ber om noe som stemmer overens med hans vilje, da hører han oss. Og er det så at vi vet at alle våre bønner blir hørt, da vet vi også at vi allerede har det vi har bedt ham om. Dersom noen ser sin bror begå en synd, en synd som ikke er dødelig, da skal han be, og gi ham livet. Men det gjelder dem som ikke begår noen dødelig synd. For der finnes den synd som fører til døden, og det er ikke angående den jeg sier man skal be. Alt ondt en gjør er synd, men der er synder som ikke er dødelige. Vi vet at den som er født av Gud, synder ikke; for Guds sønn bevarer ham, og den Onde kan ikke røre ham. Vi vet at vi er av Gud, mens hele verden ligger i den Ondes makt. Vi vet også at Guds sønn er kommet, og har gitt oss forstand til å erkjenne ham som virkelig er. Ja, i ham, den sanne og virkelige, er vi, for vi er i hans sønn Jesus Kristus. Han er den sanne Gud, han er det evige liv. Mine små barn, vokt dere for falske guder!

Responsoriesalme

Sal 149

Omkved: Herren elsker sitt folk.

Syng en ny sang for Herren,
syng hans pris i de helliges forsamling.
Israel skal fryde seg i sin skaper,
Sions barn juble for sin konge.

De skal love ham med dans,
synge for ham til pauke og citar.
For Herren elsker sitt folk.
lønner de saktmodige med frelse.

Hans venner skal juble med ære,
fryde seg på sitt leie,
med lovsang til Gud i sin munn.
Æren tilkommer alle hans venner.

Evangelievers

Halleluja. En stor profet er oppstått iblant oss - Gud har gjestet sitt folk. Halleluja.

Evangelium

Joh 2,1–12

På den tid stod det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der; og også Jesus ble innbudt til bryllupet sammen med sine disipler. Da de nå slapp opp for vin, sier Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.» Jesus svarer henne da: «Kvinne, hva ber du meg om? Min time er ennå ikke kommet.» Men hans mor sier til tjenerne: «Gjør bare alt hva han sier til dere.» Nå stod det seks vannkrukker av sten der, til bruk ved de jødiske renselser; hver av dem rommet to eller tre anker. Jesus sier til dem: «Fyll krukkene med vann.» De fylte dem til randen. Han sier så: «Øs nå opp, og bær det frem for kjøgemesteren.» De så gjorde. Kjøgemesteren smakte på vannet, som var blitt til vin, uten å vite hvor det var kommet fra, - bare tjenerne, de som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte kjøgemesteren på brudgommen og sa til ham: «Alle andre setter først den gode vinen frem, og venter med den ringere til folk er blitt omtåket; men du har gjemt den gode vinen til nå.»

Dette første jærtegn gjorde Jesus i Kana i Galilea. Slik åpenbarte han sin herlighet; og hans disipler kom til tro på ham. Derefter drog han ned til Kafarnaum, i følge med sin mor, sine brødre og sine disipler, men ble der bare noen få dager.

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Maria ber for oss, hun som fødte Jesus Kristus, han som har lært oss hva som stemmer overens med Guds vilje. La oss vende oss til Gud i bønn:

L: For alle våre medkristne,
om hjelp til å holde seg unna små og store synder,
og til å støtte hverandre med forbønn.

L: For den verden som ligger i det ondes makt,
at vi sammen med den salige Jomfru Maria
må vise menneskene veien tilbake til Gud
gjennom Jesus Kristus.

L: For dem som er rammet av det onde,
om hjelp til å erkjenne hvem Guds Sønn er,
og til å motta hjelpen fra ham.

L: For våre skriftefedre,
at de må føre oss på botens vei til Guds Sønn,
han som forsoner oss med Gud.

Herre Gud, himmelske Far,
vi ber deg på forbønn av din Sønns mor,
tilgi oss våre synder og før oss på dine veier.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Gud, du som er opphav til all fred og gudsfrykt, hjelp oss å ære din majestet med denne gave, og styrk enhetens bånd mellom oss som får del i dette mysterium.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 1, 16

Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde.

Slutningsbønn

Herre, ha omsorg for ditt folk både nå og alltid, så de gleder denne verden gir, kan vekke lengsel etter de evige goder.
Ved Kristus, vår Herre.