Olav den Helliges omvendelse (16. oktober)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Olav den helliges omvendelse

Dagen har rang som valgfri minnedag, med unntak av de kirker som er vigslet til St. Olav hvor den skal feires som obligatorisk minnedag. Den feires som fest ved det norske nasjonalalter i Roma (Olavsalteret i basilikaen Santi Ambrogio e Carlo, Via del Corso, 440).

Messens tekster

Inngangsvers

La oss glede oss i Herren på denne dag da vi ærer minnet om den salige martyr Olavs omvendelse. Englene gleder seg ved å feire hans fest, og de priser Guds Sønn.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du kommer vår svakhet til hjelp med dine helliges forbilde og vern, så vi kan vandre på frelsens vei. Gi at vi som minnes den salige Olavs omvendelse, følger i hans fotspor og når frem til deg. Ved vår Herre …

Lesning

Ef 6,10–18
Ta Guds rustning på!

Brødre, søk deres styrke hos Herren, i hans veldige kraft!

Ta Guds fulle rustning på, så dere kan stå dere mot djevelens lumske angrep. For vår kamp er ikke en kamp om kjøtt og blod, men mot «makter» og «myndigheter», mot herskerne i denne mørkets verden, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

Og derfor er det dere skal ta Guds rustning på, så dere kan gjøre motstand når den onde dag kommer, og føre den seierrik igjennom! Stå parat! med sannheten som belte om livet, kledd i rettferdigheten som brynje, med beredskap for fredens evangelium som sko på føttene; og fremfor alt, med troens skjold i hånden – for med det kan dere avverge alle den Ondes brennende piler; ta så frelsens hjelm på, og grip Åndens sverd – det vil si, Guds ord!

Be stadig til Gud, og kall på ham på alle måter; be, til enhver tid, som Ånden gir. Vær våkne, vær utholdende, og gå i forbønn for alle de hellige.

Responsoriesalme

Sal 21 (20),2–3. 4–5. 6–7

Omkved: Hans ære er stor, fordi du hjalp ham.

Herre! Kongen gleder seg over din makt.
Hvor høyt han jubler over hjelpen fra deg!
Du har gitt ham det han inderlig ønsker,
og ikke nektet ham det han ber om.

Ja, du har møtt ham med signing og lykke,
satt en krone av gull på hans hode.
Han bad deg om liv, og du gav ham det,
levedager som aldri tar slutt.

Hans ære er stor, fordi du hjalp ham,
høyhet og heder har du gitt ham.
Du lar ham for alltid bli til velsignelse
og fyller ham med glede når du er nær.

Halleluja

Halleluja. Hellige Olav, du som jubler med himmelenes engler,
be for oss at vi må bli verdige til å frembære vårt lovoffer for Herren. Halleluja.

Evangelium

Matt 28,18–20
Gjør alle folkeslag til disipler, ved å døpe dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn

Da gikk Jesus hen til de elleve disiplene og talte slik til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Dra derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, ved å døpe dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og ved å lære dem å overholde alt det jeg har befalt dere.

Og selv er jeg med dere alle dager, frem til verdens ende.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Olav Haraldsons kongsgjerning, kristningsverk og hellighet fant sin begynnelse da han i ungdommen omvendte seg til Hvitekrist og mottok den hellige dåp i Normandi. La oss be:

L: Om at Kirkens budskap fra Kristus i Guds ord
som førte Olav Haraldson til Kristus,
også må føre oss til ham.

L: For vår konge N. og dronning N.,
og for alle med makt og myndighet i landet,
at de i deres oppdrag må være seg bevisst arven fra Olav den hellige.

L: Om at de kirkelige enhetsbånd mellom Roma og Norge
også i dag må gi oss styrke i vår åndelige og menneskelige svakhet.

L: For alle kirker og andre innretninger oppkalt etter den hellige Olav,
om at de må være en permanent påminnelse om kallet
til å omvende oss til Kristus, gjøre bot og motta nåde fra ham.

Himmelske Far, hellige Gud,
du førte Olav Haraldson til tro på Kristus.
Gi oss den samme nåde.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, i ærefrykt påkaller vi din uransakelige makt. Helliggjør disse skapte ting som du har utvalgt, så de må bli til Kristi, din Sønns legeme og blod. La dem på forbønn av den hellige Olav, konge og martyr, bli til frelse for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 8,12

Jeg er verdens lys.
Den som følger meg, skal aldri vandre i mørke;
han har det lys som fører ham til livet, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, la det sakrament vi har mottatt på minnedagen for den salige Olavs omvendelse, helliggjøre vårt sinn og vårt hjerte, så vi får del i din guddommelige natur. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse

Musikkforslag