Innholdsfortegnelse (Lov Herren)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Den katolske salmeboken Lov Herren (her forkortet LH) ble utgitt 2000 (St. Olav forlag), 25 år etter sin "midlertidige" forløper, også kalt Lov Herren.

Under finnes innholdsfortegnelsen fra salmeboken. Se også innholdsfortegnelsen i Microsoft Excel format.

LH001 Messe I: Lux et origo LH002 Messe II: Kyrie fons bonitatis LH003 Missa «More Ambrosiano» LH004 Messe IV: Cunctipotens genitor Deus LH005 Missa Simplex LH006 Missa pro Defunctis (Messe for avdøde) LH007 Messe «Eremitage» LH008 Messe VIII: De angelis LH009 Messe IX: Cum iubilo LH010 Norsk messe LH011 Messe XI: Orbis factor LH012 Norsk messe LH013 Norsk messe LH014 Norsk messe LH015 Norsk messe LH016 Norsk messe («Sunnivamessen») LH017 Messe XVII: In Dominicis adventus et quadragesimæ LH018 Norsk messe fra gregoriansk LH019 Norsk messe fra gregoriansk LH020 Barnemesse (Missa ex ore infantium) LH021 Credo I LH022 Credo III LH023 Asperges LH024 Asperges LH025 Vidi Aquam LH026 Vidi Aquam LH027 Pater noster LH028 Fadervår II LH029 Fadervår III LH030 Fadervår IV LH031 Fadervår V LH032 Fadervår VI LH033 Alle Herrens stier LH034 Alle jordens konger LH035 Alt som har ånde, lovsyng Herren LH036 Av det dype kaller jeg LH037 Av hans fylde har vi fått LH038 Bevar meg, Herre, i din fred LH039 De som sår med tårer LH040 Den som frykter Herren LH041 Den som vandrer på den rette vei LH042 Den vide jord har skuet LH043 Det er godt å prise Herren LH044 Det er godt å være stille LH045 Dette er dagen som Herren har gjort LH046 Dette er dagen som Herren har gjort LH047 Dette er den ætt LH048 Dette er den ætt LH049 Du er Herren som gjør underverk LH050 Du er prest til evig tid LH051 Du lærer meg livets vei LH052 Du åpner din hånd LH053 En elv med mange armer LH054 En elv med mange armer LH055 En frelser er oss født i dag LH056 En frelser er oss født i dag LH057 Et lys er gått opp LH058 Fader, i dine hender LH059 Fader, i dine hender LH060 For englenes åsyn LH061 For ham skal alle folkeslag bøye kne LH062 Forkynn hans under LH063 Fra dypet roper jeg til deg LH064 Fra dypet roper jeg til deg LH065 Frelsens kalk vil jeg løfte LH066 Gud stiger opp under jubelrop LH067 Gud være oss nådig LH068 Gå ut i hele verden LH069 Hans ætt skal bestå LH070 Herre, det du har sagt oss LH071 Herre, din miskunn er evig LH072 Herre, du har det evige livs ord LH073 Herre, hvem kan gjeste LH074 Herre, jeg har deg hjertelig kjær LH075 Herre, jeg opphøyer deg LH076 Herre, jeg vandrer i din sannhets lys LH077 Herre, kom din miskunn i hu LH078 Herre, la din miskunn hvile over oss LH079 Herre, la din miskunn hvile over oss LH080 Herre, min styrke LH081 Herre, reis oss opp LH082 Herre, til deg tar jeg min tilflukt LH083 Herre, vis meg dine veier LH084 Herre, vær meg nær LH085 Herre, vår Herre, stort er ditt navn LH086 Herre, vår herre, stort er ditt navn LH087 Herren er barmhjertig LH088 Herren er jordens hersker LH089 Herren er konge LH090 Herren er min hyrde LH091 Herren er min styrke LH092 Herren er mitt lys LH093 Herren er nådig LH094 Herren frir meg fra all min frykt LH095 Herren har gjort store ting LH096 Herren har kunngjort sin frelse LH097 Herren har kunngjort sin frelse LH098 Herren har velsignet deg LH099 Herren kommer LH100 Herren sa til min Herre LH101 Herren signer sitt folk LH102 Herren skal være deres hyrde LH103 Herren vår Gud verner med sitt ord LH104 Herren, den barmhjertige LH105 Herrens miskunn hviler LH106 Herrens navn vær lovet LH107 Hos Herren er barmhjertighet LH108 I dag skal lyset stråle over oss LH109 I dag, om du får høre Guds røst LH110 I de dager skal rettferd blomstre LH111 I det samlede folk vil jeg synge din pris LH112 I dine hender, Herre LH113 Jeg ropte til Herren LH114 Jeg skal få bo i Herrens hus LH115 Jeg skal vandre for Herrens åsyn LH116 Jeg vil love, jeg vil love Herren LH117 Jeg vil lovsynge Herren LH118 Jeg vil lovsynge Herren LH119 Jeg vil opphøye deg LH120 Juble av glede for Gud LH121 Juble for Herren all jorden LH122 Juble i Herren LH123 Kom, Hellige Ånd LH124 Kom, Herre, frels oss LH125 Kom, Herre, og drøy ikke LH126 La oss kjenne din miskunn LH127 Lov Herren, min sjel LH128 Lovpris Herren, for han er god LH129 Lovpris Herren, for han er god LH130 Lovpris rettferdighetens Herre LH131 Lovsyng Herren, alle folk LH132 Lovsyng Herren, alle folk LH133 Lovsyng Herren, Jerusalem LH134 Lovsyng Herren, Jerusalem LH135 Lytt til Herrens røst i dag LH136 Med frydesang vil vi gå opp til Herrens hus LH137 Med glede skal dere øse LH138 Med glede skal dere øse LH139 Mett oss med din miskunn LH140 Mett oss med din miskunn LH141 Elí, Elí, lemá sabakhtáni LH142 Min Gud, min Gud LH143 Min munn skal forkynne LH144 Min sjel tørster etter den levende Gud LH145 Min sjel, lov Herren LH146 Min venn hadde en vingård LH147 Min ånd fryder seg i Gud, min Frelser LH148 Mitt håp er å skue LH149 Måtte folkene takke deg LH150 Nådig og barmhjertig er Herren LH151 Når jeg våkner, skal jeg mettes LH152 Om Herrens nådegjerninger LH153 Opphøyet og priset i evighet LH154 Salig den hvis synd er tilgitt LH155 Salig den som frykter Herren LH156 Salig det folk hvis Gud er Herren LH157 Salig er den som frykter Herren LH158 Salige de rene av hjertet LH159 Salige er de som bor i ditt hus LH160 Se, din konge kommer LH161 Se, Guds bolig er blant oss LH162 Se, her kommer jeg LH163 Send ut din Ånd LH164 Skap et rent hjerte i meg LH165 Smak og se at Herren er god LH166 Som hjorten lengter etter rinnende bekker LH167 Som hjorten lengter etter rinnende bekker LH168 Stenen som bygningsmennene vraket LH169 Stor er Israels hellige LH170 Stå opp, bli lys LH171 Syng en ny sang for Herren LH172 Søk Gud og din sjel skal leve LH173 Til deg løfter jeg mine øyne LH174 Til deg løfter jeg mine øyne LH175 Til jorderiks ende LH176 Utslett min synd i din rike barmhjertighet LH177 Ved Babylons floder LH178 Vekk opp din makt LH179 Velsignelsens kalk LH180 Velsignelsens kalk LH181 Velsignet være du, Herre LH182 Vi er hans folk LH183 Vær meg nådig, Herre LH184 Alleluia I LH185 Alleluia I LH186 Alleluia I LH187 Alleluia I LH188 Alleluia II LH189 Alleluia II LH190 Alleluia II LH191 Alleluia II LH192 Alleluia III LH193 Alleluia III LH194 Alleluia IV LH195 Alleluia IV LH196 Alleluia IV LH197 Alleluia IV LH198 Alleluia IV LH199 Alleluia V LH200 Alleluia VI LH201 Halleluja VI LH202 Alleluia VII LH203 Alleluia VII LH204 Alleluia VIII LH205 Alleluia VIII LH206 Alleluia VIII LH207 Alleluia VIII LH208 Alleluia VIII LH209 Alleluia VIII LH210 Alleluia VIII LH211 Halleluja VIII LH212 Alleluia LH213 Halleluja LH214 Halleluja LH215 Halleluja LH216 Halleluja LH217 Halleluja LH218 Halleluja LH219 Halleluja LH220 Halleluja LH221 Halleluja LH222 Halleluja LH223 Halleluja LH224 Halleluja LH225 Halleluja LH226 Halleluja LH227 Halleluja LH228 Halleluja LH229 Halleluja LH230 Halleluja LH231 Halleluja LH232 Halleluja LH233 Halleluja LH234 Halleluja LH235 Halleluja LH236 Halleluja LH237 Halleluja LH238 Halleluja LH239 Halleluja LH240 Halleluja LH241 Halleluja LH242 Halleluja LH243 Halleluja LH244 Halleluja LH245 Halleluja LH246 Halleluja LH247 Halleluja LH248 Halleluja LH249 Halleluja LH250 Halleluja LH251 Halleluja LH252 Halleluja LH253 Halleluja LH254 Halleluja LH255 Halleluja LH256 Halleluja LH257 Halleluja LH258 Kyrie LH259 Kyrie LH260 Herre, miskunne deg LH261 Herre, hør vår bønn LH262 Herre, hør vår bønn LH263 Å, Herre, hør oss LH264 Kristus, Guds Sønn LH265 Hør vår bønn, du miskunnsrike LH266 Hør vår bønn, å Herre LH267 Herre, hør vår bønn LH268 Ha miskunn med oss, Herre LH269 Herre, i din miskunn LH270 Herre, miskunne deg LH271 Kyrie LH272 Å Gud, hør vår bønn LH273 Kyrie LH274 Frels oss ved din fødsel LH275 Gi oss din nådes fylde LH276 Frels oss ved din oppstandelse LH277 Du oppstandne Frelser LH278 Te Deum LH279 Deg, Gud, lover vi LH280 O Store Gud, vi lover deg LH281 Store Gud, vi lover deg LH282 Storleg gled me oss i Herren LH283 Trieining, ljos og sæle du LH284 Alene Gud i himmerik LH285 Alt lov, all pris og æra LH286 Overmåde full av nåde LH287 Lover Herren LH288 Hellig, hellig, hellig LH289 Himlens konge vil vi prise LH290 Til himlene rekker din miskunnhet LH291 Guds menighet syng LH292 Nu lover Herrens navn LH293 Himmelen med all sin her LH294 Herre, som skapte universets skare LH295 Ditt fotefar me ser LH296 Gud er i sitt tempel LH297 Når heile verda syng mot Gud LH298 Adoremus te LH299 Vi vil tilbe deg LH300 Store skapar av heimsens ljos LH301 Lat oss prisa Gud LH302 Min sjel, min sjel, lov Herren LH303 Vår Gud han er så fast en borg LH304 Nu la oss takke Gud LH305 Hvo ene lader Herren råde LH306 Lover den Herre LH307 Sørg, o kjære Fader, du LH308 Herre Gud, ditt dyre navn og ære LH309 Herre Gud, ditt dyre navn og ære LH310 Herre Gud, ditt dyre navn og ære LH311 Min Gud, vi vet for visst LH312 Om alle mine lemmer LH313 Å, Gud, vårt vern i farne år LH314 Opp all den ting som Gud har gjort LH315 Skjønn jorden er og rik på glede LH316 Halleluja, vår Gud er stor LH317 La jubel fra den lave jord LH318 Alt står i Guds faderhånd LH319 Himmelske Fader LH320 Eg ser deg, Gud LH321 Himlene, Herre, forteller din ære LH322 Lovpris vår Gud i evighet LH323 O Gud, ha takk for lys og luft LH324 Eg lyfter augo mine LH325 Guds hjerte vet vi ikke LH326 Forbarm deg over jordens barn LH327 Vi tilber deg, du Allerhøyeste LH328 So sælt er, Jesus, minnet ditt LH329 Din dyre ihukommelse LH330 Kristi sjel LH331 Mektigste Kriste LH332 Herligste Jesus LH333 O du min Immanuel LH334 O du min Immanuel LH335 Lov Jesu namn og herredom LH336 Høylovet Jesus Kristus LH337 Du kilde til all jordens hell LH338 Gud har fra evighet LH339 Jesus, som iblant oss står LH340 Du som veien er og livet LH341 Jesus, du er den himmelveg LH342 Å, for djup i Jesu kjærleik LH343 Jesus, det eneste LH344 Jesus, det eneste LH345 Kongers konge LH346 I skyen skal jeg komme LH347 I skyen skal jeg komme LH348 Folkefrelsar, til oss kom LH349 Ditt skaparljos i stjernor bur LH350 For dine himlers stjerneprakt LH351 No læt ei røyst med sigerklang LH352 Å kom, å kom, Immanuel LH353 Rorate coeli LH354 Gud, hør oss LH355 Fryd deg, du Kristi brud LH356 Gjør døren høy LH357 Blomstre som en rosengård LH358 Jeg løfter opp til Gud min sang LH359 Sjå, Jerusalem, sjå din konung kjem LH360 Å salige dag LH361 Å salige dag LH362 Kom, Konge, kom LH363 Mens frost og vintermørke rår LH364 Det lid med natta LH365 Tal vennlig til Jerusalem LH366 Tal vennlig til Jerusalem LH367 Puer natus in Betlehem LH368 Et barn er født i Betlehem LH369 Et barn er født i Betlehem LH370 Et barn er født i Betlehem LH371 Priset høyt av hyrders skare LH372 Jeg synger julekvad LH373 In dulci jubilo LH374 Klinge skal et jubelkor LH375 Et lite barn så lystelig LH376 Du være lovet, Jesus Krist LH377 Det hev ei rosa sprunge LH378 Englene på våre marker LH379 Fryd over jord LH380 Mitt hjerte alltid vanker LH381 Her kommer dine arme små LH382 Adeste fideles LH383 Å, kom alle kristne LH384 Det kimer nu til julefest LH385 Stille natt LH386 Glade jul LH387 Barn Jesus i en krybbe lå LH388 Nu er Kristus kommet LH389 Deilig er jorden LH390 I kong Davids by det skjedde LH391 Fra fjord og fjære LH392 Kimer, I klokker LH393 Oss er i dag ein Frelsar fødd LH394 Jeg er så glad hver julekveld LH395 No koma Guds englar LH396 Kling no klokka LH397 Det lyser i stille grender LH398 Bryt ut i sang LH399 Født er himmelens kongesønn LH400 Midt i den brennande byen LH401 Lat alle tungor gløda LH402 Snehvit er natten LH403 Be for oss, Herre, i vår nød LH404 Hvor kan, Herodes, på ditt slott LH405 Vær trøstig, Sion, Jesu brud LH406 De hellige tre konger LH407 De hellige tre konger LH408 Deilig er den himmel blå LH409 De hellige tre konger fra Østerland LH410 I Austerland der gjekk eit ord LH411 Nu vandrer fra hver en verdens krok LH412 Da livets fyrste fødtes LH413 Det er i dei mørkaste timar LH414 Vi roper i denne natten LH415 Vi roper i denne natten LH416 Alt har du gitt oss, Herre LH417 Kom, følg i ånden med LH418 Da Jesus Kristus ble vår bror LH419 Høyr, milde Skapar LH420 Høyr, milde Skapar LH421 Krist, som lét dagsljoset daga LH422 Å Kristus, rettferdssoli sjå LH423 Midt i livet finnes vi LH424 Hill deg, Frelser og forsoner LH425 Hill deg, Frelser og forsoner LH426 Vi takker deg, o Herre Krist LH427 Av dypest nød jeg rope må LH428 Bortvend din vrede LH429 Attende Domine LH430 Herre, se ned til oss LH431 Oljebergets lunder LH432 Sorgen og gleden de vandre til hope LH433 O nådens sol og sete LH434 Då Jesus frå mor si skulle gå LH435 Idag er nådens tid LH436 Den tro som Jesus favner LH437 Ingen vinner frem til den evige ro LH438 Jesus, lyft ditt ljose merke LH439 Se, vi går opp til Jerusalem LH440 Du som låg i natti seine LH441 Noen må våke i verdens natt LH442 Bleik på krossen heng han LH443 Pueri Hebræorum LH444 Gloria, laus et honor LH445 Hosianna Davids sønn LH446 Hosianna Davids sønn LH447 Jesus, store seiervinner LH448 Ubi Caritas LH449 Ave Verum LH450 Heil deg, Herrens sanne lekam LH451 Pange lingua LH452 Pris, mi sjel LH453 Pris, mi sjel LH454 Tantum ergo LH455 La oss da med bøyet hode LH456 Adoro te devote LH457 Deg eg tilbed, guddom LH458 Or himmelhøgd gjekk Ordet ut LH459 Sion, pris din saliggjører LH460 Å, brød på pilgrimsferdi LH461 Andaktsfullt jeg deg tilbeder LH462 Guds Sønn steg ned å tjene LH463 Til kjærleik Gud oss skapte LH464 Du gav deg en kveld til oss LH465 No skrid vår drottins merke fram LH466 No skrid vår drottins merke fram LH467 Kross, du sterke LH468 Pris, min tunge LH469 Stabat Mater LH470 Standande i gråt LH471 Standande i gråt LH472 O, Guds lam uskyldig LH473 Gå under Jesu kors å stå LH474 Naglet til et kors på jorden LH475 So elska Gud oss at han gav sin kjære Son LH476 Ved nattverdsmål som Lammet gav LH477 La oss lovprise Herren LH478 Victimæ Paschali LH479 Kristenhet la lovsang tone LH480 Krist er oppstanden LH481 Krist har vunnet seier LH482 Oppstanden er den Herre Krist LH483 O fílii et fíliæ LH484 Som den gyldne sol frembryter LH485 Som den gyldne sol frembryter LH486 Hør, alle himler LH487 Seier vant han over døden LH488 Jesus lever, graven brast LH489 I døden Jesus blundet LH490 Påskemorgen slukker sorgen LH491 Krist stod opp av døde LH492 Herren av søvne oppvåknet LH493 Deg være ære LH494 Ljos yver grav LH495 Vær hilset, festens skjønne dag LH496 Sanne Gud, på deg jeg tror LH497 Guds kyrkje, syng kring vide jord LH498 Farao nådde oss like ved stranden LH499 Han er oppstanden, Halleluja LH500 Kristus er oppstanden LH501 Til himmels fór den ærens drott LH502 Si, hvorfor, Galilea-menn LH503 Jesus Kristus er oppfaren LH504 Om salighet og glede LH505 Jeg ser deg, o Guds lam LH506 Syng høyt i alle himler LH507 Veni Creator Spiritus LH508 Kom Hellig Ånd med skapermakt LH509 Veni Sancte Spíritus LH510 Kom, o Hellig Ånd, hit ned LH511 Nu beder vi den hellig Ånd LH512 O Hellig Ånd, jeg gjerne deg LH513 Den blomstertid nu kommer LH514 No livnar det i lundar LH515 Ånd over ånder LH516 Ånd over ånder LH517 Herren, han har besøkt sitt folk LH518 Apostlene satt i Jerusalem LH519 I all sin glans nu stråler solen LH520 Fra himlen kom den Helligånd LH521 Hellig Ånd, o himmellue LH522 Kved upp, Guds folk LH523 Kom, Hellige Ånd LH524 Lauda Sion LH525 Ecce panis LH526 O Herre! La ditt rike LH527 O Herre! La ditt rike LH528 Gud, jeg tror og fast bekjenner LH529 Rettferds sol LH530 Vidunderligst av alt på jord LH531 Kirken den er et gammelt hus LH532 Én Gud og alles Fader LH533 Guds kirkes grunnvoll ene LH534 Fast skal min dåpspakt evig stå LH535 På Herrens tempel bygges LH536 Vi elsker vår Kirke LH537 I Kristus svinner øst og vest LH538 Be for oss, o Krist LH539 På sannhets fjell LH540 Ein heimstad hev Herren for folket sitt bygt LH541 Ein heimstad hev Herren for folket sitt bygt LH542 Kyrkja er ei heilag Moder LH543 Guds menighet er jordens største under LH544 O Fader, knytt oss sammen LH545 Alma Redemptoris Mater LH546 Ave Regina caelorum LH547 Regina cæli I LH548 Regina cæli II LH549 Himmelens Dronning LH550 Himmeldronning fryd deg LH551 Fryd deg, du himmeldronning prud LH552 Memorare, o piíssima LH553 Salve Regina I LH554 Salve Regina II LH555 Sub tuum præsidium LH556 I sannhet verdig er det å prise deg LH557 Magnificat LH558 Min sjel lovpriser Herren LH559 Min sjel høylover Herren LH560 Guds folk for sin konge skal kveda LH561 Ave maris stella LH562 Ave maris stella LH563 Heil deg, havsens stjerna LH564 Inviolata LH565 Nådefulle, uskyldsrene LH566 Å skjønnest rose på vår jord LH567 Å skjønnest rose på vår jord LH568 Maria var en møy så ren LH569 Jomfru Maria gikk lydig Guds vei LH570 Maria hun er en jomfru ren LH571 Maria, bred din kåpe ut LH572 Vær hilset, Herrens moder LH573 O du helligste LH574 Maria, moder kjær LH575 Hvor stor, Maria, var din sorg LH576 Av fattig jord i Nasaret LH577 Vigde til moderkransen LH578 Lovsangen toner LH579 Sjå, ein engel kom med bod LH580 En engel til Maria kom LH581 Å, Maria mor LH582 I Nasaret satt der en jomfru i lønn LH583 Herre, lær meg som du lærte Maria LH584 Djupaste mørker ligg over jord LH585 For Kristi ævegåvor LH586 No jubla jord LH587 Du lyser, høge martyrdrott LH588 Å, kor heilag er vår høgtid LH589 Alltid freidig LH590 O Jesus, herlighetens håp LH591 Kven kan seia ut den gleda LH592 Å, Guds martyrar sæle LH593 Lys for din Kirke LH594 Nunc dimittis LH595 Frels oss, Herre LH596 Sion, smykk ditt brudekammer LH597 Simeon i alder grå LH598 I fyste upphav var Guds ord LH599 Salve pater Salvatoris LH600 Sankt Josef til ditt minnes ære LH601 Du tømmermann av Davids ætt LH602 Frå solarkome til solarglad LH603 Alle kristne fødselsdag har LH604 Du som Anden overskygde LH605 Fra himlen høyt kom Gabriel LH606 Magnushymnen LH607 Når vieren står gyllen LH608 Døyparen stend ved Jordans strand LH609 Lov Kristi velgjerd LH610 Herre, du strenge LH611 Å, Maria Magdalena LH612 Å salige stund uten like LH613 O Jesus, du som fyller alt i alle LH614 Lux illuxit LH615 Ljoset yver landet dagna LH616 Gledens store dag er runnen LH617 Prædicasti Dei care LH618 Postquam calix LH619 Då han eiter, gift og galle LH620 Rex Olavus gloriosus LH621 Gud som ga kong Olav styrke LH622 Du folk i Hellig Olavs hjem LH623 Vår Gud, deg vere lov og ros LH624 Norges folk og Norges kirke LH625 Da Olav konge bøyde hodet LH626 Kong Olav stod i fremmed land LH627 Be for oss, hellig Olav LH628 Med strålekrans om tinde LH629 Vår Frelsar høgt på berget stend LH630 Vi skal se deg, Herre Jesus LH631 O lumen Ecclesiae LH632 O, Kirkens lys LH633 O spem miram LH634 Et herlig håp gav du dem som gråt LH635 Dominikus, vår venn og bror LH636 Korset vil jeg aldri svike LH637 Gud, lat mi næring på denne jord LH638 Lysets engel går med glans LH639 I helgenskarens himmelkrans LH640 Gjør meg til redskap for din fred LH641 Takk, gode gud for alle ting LH642 Å Jerusalem, du sæle by LH643 Upp frå syngjande kor LH644 Jerusalem, mitt himmelhjem LH645 I himmelen, i himmelen LH646 Den store hvite flokk, å se LH647 O, min sjel, du går og vanker LH648 For alle helgner LH649 For alle helgner LH650 Kor sælt hjå Gud i paradis LH651 Saligprisningene LH652 Dies irae LH653 Vreidedagen verdi tyner LH654 Når helgenskarens pris istemmes LH655 Velt alle dine veie LH656 Far, verden, farvel LH657 Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte LH658 Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme LH659 Leid milde ljos LH660 Med Jesus vil eg fara LH661 Å leva, det er å elska LH662 Lær meg å kjenne dine veier LH663 Å, var eg meir deg, Jesus, lik LH664 Eg hev ei tenesta stor for Gud LH665 Herre, jeg vil gjerne tjene LH666 Høstens Herre, når du sender LH667 Du søv under himlens stjerner LH668 Den signede dag LH669 Den signede dag LH670 Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord LH671 Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord LH672 O Gud, på nåde rik og stor LH673 O Herre Krist, deg til oss vend LH674 O Herre Krist, deg til oss vend LH675 Syng for Herren, hele verden LH676 Gud, la oss i din kunnskap fremmes LH677 Dette er dagen som Herren har gjort LH678 Her er Guds hus og himlens port LH679 Å, tenk på Gud i ungdoms år LH680 Guds kjærleik er den reine kjelda LH681 Høyr kor kyrkjeklokka lokkar LH682 Opna deg, hjarte LH683 Du lysets giver som med prakt LH684 Morgenens lysning LH685 Du Gud, som styrer stjerneher LH686 Deg, evig Gud, skje ære LH687 Nattens mørke tåke gikk LH688 Gud være lovet bredt og vidt LH689 Nu rinner solen opp LH690 Nu rinner solen opp LH691 I østen stiger solen opp LH692 Sjå, dagen sprett LH693 Syng i stille morgonstunder LH694 Når dagen atter sender LH695 O Hellige Treenighet LH696 O Kristus, du som lyset er LH697 Før dagens siste lysning dør LH698 I dine hender, Fader blid LH699 Dagen viker og går bort LH700 Så går ein dag enn frå vår tid LH701 Nu skrider dagen under LH702 Se, solens skjønne lys og prakt LH703 Den lyse dag forgangen er LH704 Nu solen går ned LH705 Den lyse dag går under LH706 Fager kveldssol smiler LH707 Slukt er dagens lyse flamme LH708 O bli hos meg LH709 Den dag du gav oss er til ende LH710 Hjelp meg, Herre Krist, å strida LH711 Løft eders hender LH712 Når dagens lys forsvunnet er LH713 Jeg er i Herrens hender LH714 Heile den glitrande stjerneelv LH715 Ingen time er som denne LH716 Så stilt som berre vinden snur LH717 Tusen klare stjerner LH718 Gud sign vår konge god LH719 Gud signe Norges land LH720 Gud signe Norges land LH721 Gud signe vårt dyre fedreland LH722 Fagert er landet du oss gav LH723 Jesus, styr du mine tanker LH724 Lille Guds barn, du er Guds venn LH725 Nu lukker seg mitt øye LH726 Alt er skapt av deg, å Gud LH727 Ingen er så trygg i fare LH728 Me slår framfor oss krossen din LH729 Kjære Gud, jeg har det godt LH730 Gud som har oss småbarn kjær LH731 Nå tennes tusen julelys LH732 Jeg er liten, men jeg vil alltid LH733 Så tenner vi et lys i kveld LH734 Jeg folder mine hender små LH735 For alle barn som ikke har en seng å sove i LH736 Jakob ser en stige LH737 Jesus satt i båten LH738 Nå tenner vi det første lys LH739 De trodde at Jesus var borte LH740 Dine hender er fulle av blomster LH741 La oss vandre i lyset LH742 Josef, kjære Josef min LH743 Barna kom til Jesus LH744 Måne og sol LH745 Kom, la oss samles ved Guds bord LH746 Nå tenner vi vår adventskrans LH747 Hosianna! Syng for Jesus LH748 Vi synger med Maria LH749 Vårt alterbord er dekket LH750 Laudate omnes gentes LH751 Syng lovsang hele jorden LH752 Laudate Dominum LH753 Confitemini Domino LH754 Ubi Caritas LH755 Hill deg, Maria LH756 Jeg er livets brød LH757 Over hele jorden LH758 Deg, lysets Fader, lover vi LH759 Ein fin liten blome LH760 De lånte en krybbe LH761 Kringsatt av fiender LH762 Han er oppstanden LH763 Da jeg trengte en neste LH764 Guds kjærleik er som stranda LH765 Han gikk den tunge veien LH766 Duen kom til vår jord LH767 Ikke en spurv til jorden LH768 Hele universet skal synge LH769 Slik som Han har elsket LH770 Morgendagens søsken LH771 Salig er Maria LH772 Pris Gud for hans gode ord LH773 Livet vant, dets navn er Jesus LH774 Du ga meg et ansvar LH775 Kristus kom med vann og blod LH776 O la din Ånd nu med oss være LH777 Milde Jesus, du som sagde LH778 Fylt av glede over livets under LH779 Da Jesus Kristus led vår død LH780 Det skjer et under i verden LH781 O Jesus, for din alterfot LH782 Lat kvar jordisk skapning teia LH783 Ei for å tjenes Herren kom LH784 Av berre det brød som gror på jord LH785 Del ditt brød med sulten bror LH786 Kristus, som deg selv har givet LH787 Som spredte korn blir samlet LH788 Deg, Herre Jesus vil vi bekjenne LH789 O Gud, i verdens ørkenland LH790 Opp til Jerusalem i frydfullt kor LH791 Vi hyller deg, Skaper og Herre og Gud LH792 Hvor salig var det ektepar LH793 Kjærlighet er lysets kilde LH794 Kjærlighet fra Gud LH795 O du som livets lampe tenner LH796 Hos Gud er idel glede LH797 Nærmere deg, min Gud LH798 Salige de som alt ser morgenrøden LH799 Så ta da mine hender LH800 Nå er livet gjemt hos Gud LH801 Og natta ror sin lette båt LH802 All livsens ljosglans slokna brått LH803 Mitt barn, nu er du båret LH804 Mine tider er i din hånd LH805 Mine tider er i din hånd LH806 Min hjertens glede kommer LH807 Eg veit i himmerik ei borg LH808 Likesom alle fra skapelsens vorden LH809 De folk som på jorderik bygge LH810 De folk som på jorderik bygge LH811 Kom, alle folk som med sorgen må slite LH812 Jeg råde vil alle i ungdommens dage LH813 Jeg kjenner et land hvor håret ei gråner LH814 Å, tenk når engang samles skal LH815 Jeg vet meg en søvn i Jesu navn LH816 Der mange skal komme fra øst og fra vest LH817 Eg er ein gjest i verda LH818 Å, at jeg kunne min Jesus prise LH819 Å, tenk eingong når alle fram LH820 Gud, la ditt rike få vekse fram LH821 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte LH822 En dag skal Herrens skaperdrømmer møte LH823 Engang skal mørket vike